Apie mus

 

  

 

TRUMPAS A.KARVELIO TERAPIJOS-FITOTERAPIJOS ĮMONĖS ISTORIJOS APRAŠYMAS

 

 

Įmonės įkūrėjas Pranas Karvelis dirbdamas vidaus ligų gydytoju susidomėjo vaistažolių arbatomis ir 1992 metais baigė rašyti disertaciją „Naujo tulžies apykaitą reguliuojančio vaistažolių mišinio terapinė, profilaktinė ir diagnostinė reikšmė sergantiems lėtiniu cholecistitu“ bei ją apgynė gaudamas medicinos mokslų daktaro vardą.

1993 metais dr. Pranas Karvelis įkūrė P.Karvelio terapijos-fitoterapijos įmonę. Įmonėje veikė privatus vidaus ligų gydytojo kabinetas, kuriame buvo plačiai taikomas gydymas vaistažolėmis bei pradėtos fasuoti vaistažolių arbatos bei vaistažolių mišiniai.

Sėkmingai vystant verslą 1995 metais įmonė praplėtė gamybines patalpas ir padidino asortimentą. Ypač didelį dėmesį dr.P.Karvelis skyrė gaminamos produkcijos kokybei. Kokybei užtikrinti buvo naudojama tik paskutinio sezono metu surinkta žaliava, kuri buvo tikrinama kvalifikuoto specialisto įmonėje įrengtoje kokybės kontrolės laboratorijoje. 1997 metais įmonė pradėjo auginti vaistažolių arbatas. Sezono metu siekiant populiarinti gydymą vaistažolių arbatomis buvo sudarytos sąlygos Kauno medicinos akademijos (KMA) farmacijos fakulteto studentams atlikti praktiką P.Karvelio terapijos-fitoterapijos įmonėje ir susipažinti su vaistažolių auginimu bei perdirbimu. Nors dėl per didelių sąnaudų vaistažolių auginimas po metų buvo nutrauktas dr.P.Karvelis ir toliau siekdamas populiarinti vaistažolių arbatas skaitė paskaitas apie gydymą vaistažolių arbatomis KMA vykstančiuose pasitobulinimo kursuose.

1998 metais didėjant gamybos apimčiai įmonė įsigijo patalpas Šutonių km., Švenčionių sen. r., ir pradėjo jų rekonstrukciją pagal geros gamybos praktikos (GGP) reikalavimus.

2001m. birželio 23d. mirus dr. Pranui Karveliui įmonei pradėjo vadovauti velionio sūnus vaistininkas magistras Audrius Karvelis, kuris tęsė tėvo pradėtą darbą.

2002 metais atnaujintos produktų pakuotės bei praplėstas asortimentas. Taip pat buvo tęsiamas naujų patalpų įrengimas pagal GGP reikalavimus. 2003 metais įmonė įsigijo naują fasavimo aparatą į filtro pakelius, o 2004 metais įmonė įsigijo naujus modernius vaistažolių smulkinimo, sijojimo bei maišymo įrenginius ir tais pačiais metais gavo licenciją farmacinei veiklai naujose patalpose esančiose Šutonių km., Švenčionių sen., r. bei pradėjo dirbti pagal GGP reikalavimus.

2005 m. kovo 16 d. įmonė gavo „Geros gamybos praktikos pažymėjimą“ liudijantį, kad įmonės gaminamų produktų kokybė atitinka ES reikalavimus.